Vindkraften är inte världens frälsare

Kritiska röster gör sig flitigt hörda angående vindkraftsprojekten i Österbotten. Mycket av det som sägs är också berättigat. Vindkraftsproduktion är på intet sätt någon magisk formel som löser klimatkrisen och bara lämnar blomster och kvittrande fåglar efter sig. Vi...

Livslångt lärande stärker Finland

Finlands nya regering har för avsikt att spara på statsfinanserna till vilket pris som helst – även med metoder som i förlängningen skapar både kostnader och problem. En av regeringens kortsiktiga planer är att avveckla vuxenstudiestödet helt och hållet,...
Våra kandidater till partiledningen

Våra kandidater till partiledningen

På föreningens vårmöte valde Finlands Svenska Gröna sina kandidater till Gröna Förbundets partiledning. Mötesdeltagarna gladde sig åt att kunna erbjuda många kompetenta svensk- och tvåspråkiga politiker till partiets olika förtroendeuppdrag. Till valet av vice...

Grifis nya sidor

Vi har nu en uppdaterad hemsida och här kommer vi att fylla på med nyttig information angående grön politik på svenska. Hit kommer länkar till De Grönas svenskspråkiga material, Grifis aktuella händelser och naturligtvis en presentation av svenskspråkiga kandidater i...