Vi har nu en uppdaterad hemsida och här kommer vi att fylla på med nyttig information angående grön politik på svenska. Hit kommer länkar till De Grönas svenskspråkiga material, Grifis aktuella händelser och naturligtvis en presentation av svenskspråkiga kandidater i riksdagsvalet 2023. Håll till godo!