Kritiska röster gör sig flitigt hörda angående vindkraftsprojekten i Österbotten. Mycket av det som sägs är också berättigat. Vindkraftsproduktion är på intet sätt någon magisk formel som löser klimatkrisen och bara lämnar blomster och kvittrande fåglar efter sig.

Vi använder ändliga naturresurser vid tillverkningen, vi bryter upp naturen och stör livet där de installeras, och vi måste ta hand om det som blir kvar när de tjänat ut. Men så ser det också ut för alla våra former av energiproduktion. Därför kan vi inte jämföra vindkraften med ett noll-alternativ,  utan vi jämför med den energiproduktion som vindkraften fasar ut.

Utslaget på hela livscykeln orsakar dagens vindkraftverk utsläpp under 12 gram koldioxidekvivalenter per producerad kilowattimme. Det ska jämföras med gas- och kolkraft vilka bolmar ut hela 490 gram respektive 820 gram koldioxidekvivalenter per kilowattimme. Siffrorna talar ett tydligt språk och det är kritiskt att vi får ner våra utsläpp av växthusgaser så fort som möjligt. Ändå ska vi inte känna oss handfallna inför vindkraftens framfart.

Det allra viktigaste vi kan göra, både som samhälle och som individer, är att minska på vår förbrukning. Ju mindre energi vi använder, desto färre kraftverk behöver snurra. Det betyder till exempel att vi bygger välisolerade hus i trä istället för betong, att vi väljer cykeln istället för bilen eller att vi äter mat enligt säsong. Det betyder också att vi väljer in politiker som jobbar för ett hållbart samhälle.

Det är nämligen inte bara vindkraftsprojekten som bryter sig in i vår natur. Vårt samhällsbygge betar också med jämn takt av den skog och åkermark vi har oss närmast. Vi borde satsa mer på att förbättra befintlig infrastruktur och förtäta den redan bebyggda miljön, istället för att skövla vårt gröna guld där vi drar fram.

Vi ska värna om den enda energilagringen vi har som är verkligt grön. Fotosyntesen i skog och mark binder co2 och ger oss samtidigt byggmaterial, energi, frisk luft och mat. Nästan som magi faktiskt, en världens frälsare.

Jonathan Hemming, Ordförande