Föreningen

Finlands Svenska Gröna rf, eller Grifi som föreningen kallas i dagligt tal, är en samlande rörelse för svenskspråkiga personer med gröna intressen. Vi arbetar på svenska och befrämjar partiets strävanden att nå ut till allmänheten på svenska.

De Gröna finns till för att trygga framtiden. Vi vill rädda miljön, vi vill värna om arternas mångfald, naturens skönhet, den rena luften och vattendragen. Vi vill rädda människorna, göra slut på fattigdom och elände, uppnå verklig jämlikhet och jämställdhet, ge alla frihet att vara sig själva. Vi vill värna om demokratin, låta människorna själva bestämma, komma åt korruptionen, och tillåta allas åsikter att höras.

Grifis styrelse 2023:
Ordförande: Jonathan Hemming
Viceordförande: Juha Kajander
Sekreterare: Bicca Olin
Kassör: Kaarlo Lepistö
Övriga medlemmar: Tuula Närvä, Thomas Snellman, May Högdal, Anni Teerikangas, Timo Sarojärvi