På föreningens vårmöte valde Finlands Svenska Gröna sina kandidater till Gröna Förbundets partiledning. Mötesdeltagarna gladde sig åt att kunna erbjuda många kompetenta svensk- och tvåspråkiga politiker till partiets olika förtroendeuppdrag.

Till valet av vice ordförande nomineras Mari Holopainen från Helsingfors och Santeri Leinonen från Hyvinge. Holopainen är doktorand vid Aalto-universitetet och har precis suttit sin första period i riksdagen. Leinonen är ordförande för partiets utrikes- och säkerhetspolitiska arbetsgrupp samt en aktiv språkambassadör.

Till positionen som partisekreterare nomineras Anna Moring som är filosofie doktor och hemma från Helsingfors. Hon jobbar nu som ledande sakkunnig vid Nätverket för familjers diversitet.

Till partistyrelsen nomineras Anni Teerikangas från Jakobstad. Hon är lärare och även ordförande för De Grönas djurpolitiska förening Eläinvihreät.

Till partifullmäktige nomineras Tuula Närvä från Vasa. Närvä är doktorand i socialt arbete och jobbar inom socialförsäkringsbranschen. Hon har även suttit innevarande period i partifullmäktige som representant för Finlands Svenska Gröna.