Våra kandidater till partiledningen

Våra kandidater till partiledningen

På föreningens vårmöte valde Finlands Svenska Gröna sina kandidater till Gröna Förbundets partiledning. Mötesdeltagarna gladde sig åt att kunna erbjuda många kompetenta svensk- och tvåspråkiga politiker till partiets olika förtroendeuppdrag. Till valet av vice...