Om oss

Finlands Svenska Gröna rf (Grifi) är en svenskspråkig politisk förening inom De Gröna. Syftet är att verka som kontaktorgan för svenskspråkiga personer med gröna intressen samt att främja kontakterna mellan språkgrupperna inom denna rörelse.

Grifi ordnar möten och evenemang, deltar i samhällsdebatten med ställningstagande i media. Grifi stöder svensk- och tvåspråkiga gröna kandidater i olika val. Grifis verksamhetsområde stäcker sig till hela landet.

Grifi grundades år 1992 i Åbo. Som ordförande genom tiderna har varit Janina Andersson (Åbo), Minna Björkman (Vasa), Pontus Slätis (Helsingfors), Ingela Wikman (Helsingfors), Flemming Bergh (Kyrkslätt), Lena Sjöberg-Tuominen (Helsingfors). Idag är Maria Vuorelma från Helsingfors ordförande.

År 2009 grundades i Åbo den första lokalföreningen, Åbonejdens Gröna och första ordförande var Jonas Heikkilä.

Tag en risk och bli medlem i Finlands Svenska Gröna! Alla ankor är inte gula.

Hjärtligt välkommen med i vår verksamhet!